top of page

服務

我們提供多元化服務,主要分為廚房清潔及商舖清潔兩大類別

廚房清潔
豬籠扇
高壓扇
風樞扇
電子化油器
清洗各類型水缸
清洗各類型風槽 (風生口)
商舖清潔
廳面清潔
招牌清潔
玻璃清潔
吸隔油池
清洗冷氣系統
地板打蠟
清潔不锈鋼俱
滅蟲服務
bottom of page